ФАКТИЧНА МЕРЕЖА

Середньоберезівського ліцею  на 2022-2023 навчальний рік

Початкова освіта

Всього учнів 1-4 кл.

Базова середня освіта

Всього учнів 5-9 кл.

Профільна середня освіта

Всього учнів 10,11

Всього учнів 1-11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Інституційна форма навчання

Денна

класів

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

2

3

12

учнів

18

17

23

14

72

19

17

17

20

12

85

25

34

59

216

філія/кл.

філія/уч.

Інклюзія

Вечірня

класів

Х

Х

Х

Х

Х

учнів

Х

Х

Х

Х

Х

Заочна

класів

Х

Х

Х

Х

Х

учнів

Х

Х

Х

Х

Х

Дистанційна

Мережева

Індивідуальна форма навчання

Екстернат

учнів

Сімейна/

домашня

учнів

Педагогічний патронаж

до 5 учнів

 

Х

Х

Х

за станом здоров’я

                      Всього:

18

17

23

14

72

19

17

17

20

12

85

25

34

59

216

ГПД

1група

30 дітей

Дошкільні групи  у закладах загальної середньої освіти

Групи дітей старшого дошкільного віку (підготовка до 1 клас)

Платні шкільні гуртки

2 гуртки

72дітей

В.о.директора  ліцею                                                                                                     Г.А.Малкович

ПЛАНОВА МЕРЕЖА

Середньоберезівського ліцею  на 2021-2022 навчальний рік

Початкова освіта

Всього учнів 1-4 кл.

Базова середня освіта

Всього учнів 5-4 кл.

Профільна середня освіта

Всього учнів 10,11

Всього учнів 1-11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Інституційна форма навчання

Денна

класів

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

2

2

4

13

учнів

20

22

14

21

77

16

17

19

13

11

76

32

33

65

218

філія/кл.

філія/уч.

Інклюзія

Вечірня

класів

Х

Х

Х

Х

Х

учнів

Х

Х

Х

Х

Х

Заочна

класів

Х

Х

Х

Х

Х

учнів

Х

Х

Х

Х

Х

Дистанційна

Мережева

8

12

20

20

Індивідуальна форма навчання

Екстернат

учнів

Сімейна/

домашня

учнів

Педагогічний патронаж

до 5 учнів

Х

Х

Х

за станом здоров’я

                      Всього:

20

22

14

21

77

16

17

19

13

11

76

32

33

65

218

ГПД

1група

30дітей

Дошкільні групи  у закладах загальної середньої освіти

Групи дітей старшого дошкільного віку (підготовка до 1 клас)

Платні шкільні гуртки

2 гуртки

75 дітей

Директор  ліцею                                                                                                              І.Р.Геник

ІНСТИТУЦІЙНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ЗСО Середньоберезівського ліцею

Вечірня форма здобуття ЗСО

10 клас

11(12) клас

Кількість учнів, які прискорено здобувають повну загальну середню освіту 

(10-11(12) кл.)

К-ть класів

К-ть учнів

К-ть класів

К-ть учнів

Заочна форма здобуття ЗСО

10 клас

11(12) клас

Кількість учнів, які прискорено здобувають повну загальну середню освіту

(10-11(12)кл.)

К-ть класів

К-ть учнів

К-ть класів

К-ть учнів

Дистанційна форма здобуття ЗСО

Здобувають освіту

За рівень початкової освіти

(к-ть учнів)

За рівень базової середньої освіти

(к-ть учнів)

За рівень повної загальної освіти

(к-ть учнів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мережева форма здобуття освіти ЗСО

Назва іншого суб’єкта освітньої діяльності, з яким укладено угоду про співпрацю

К-ть класів (груп)

К-ть учнів

К-ть окремих предметів

К-ть учнів, які вивчають окремі предмети

Яблунівський МНВК

2

18

1

18

Директор  ліцею                                                                                                              І.Р.Геник

ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ЗСО СЕРЕДНЬОБЕРЕЗІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

Екстернатна форма здобуття освіти

Кількість учнів, які:

Рівень освіти

із поважних причин не можуть відвідувати навчальні заняття а закладі освіти або пройти річне оцінювання

не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації

є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;

прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;

бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;

є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні

засуджені до довічного позбавлення волі

базова

повна

за інший клас

Екстернатна форма здобуття повної загальної середньої освіти

(де не вистачає учнів для створення класу (менше 5 учнів у класі)

Кількість учнів, які здобувають освіту за:

10 клас

11 клас

Повна ЗСО

(10-11 кл.)

Педагогічний патронаж

(кількість учнів, для яких організовано педагогічний патронаж за станом здоров’я)

Всього за станом здоров’я

(з 1 по 11 кл.)

З них у класах

Мають інвалідність

Проводяться корекційно-розвиткові заняття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Директор  ліцею                                                                                                              І.Р.Геник

Педагогічний патронаж Середньоберезівського ліцею

кількість учнів, які навчаються у закладах освіти

де не вистачає учнів для створення класу (менше 5 учнів)

Всього (менше 5 учнів)

(з 1 по 11 кл.)

З них у класах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти

Всього учнів

(з 1 по 11 кл.)

З них у класах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Інформація

про інклюзивне навчання учнів

Клас

Загальна кількість дітей у класі

Кількість дітей з ООП у інклюзивному класі

Діагноз

дитини, яка навчається в інклюзивному класі

Мають інвалідність

Посада асистента учителя (розмір ставки)

Кількість осіб асистентів у інклюзивному  класі

Директор  ліцею                                                                                                              І.Р.Геник